1% podatku

Instrukcja przekazania 1 proc. podatku na rzecz OSP WILKOWICE za 2014 rok.
  1. W zeznaniu podatkowym należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego należy wpisać  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - 0000116212
  2. WAŻNE!!! Aby pieniądze trafiły do OSP Wilkowice należy umieścić w rubryce „Informacje uzupełniające”, znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, informację OSP WILKOWICE, 43-365 WILKOWICE, ul. STRAŻACKA 3, WOJ. ŚLĄSKIE
  3. Program do wypełnienia PIT za rok 2014 – z przeznaczeniem kwoty 1% dla ZOSP RP można pobrać na stronie: POBIERZ PIT 2014
  4. PRZYKŁAD wypełnienia formularza PIT
    1procent
wstecz