OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach

Początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach można oficjalnie datować na 13 sierpnia 1905 roku. Właśnie w tym dniu powołano do działania Związek Strażacki. Bezpośrednimi założycielami związku byli członkowie komitetu organizacyjnego, do którego należeli:

Wójt Gminy Józef Jachnicki,

Sekretarz Gminy - Walenty Kufel

oraz:

Józef Krupiński,

Emil Mocek,

Jan Konior

i Michał Damek.

 

Na tym zebraniu, na wezwanie Naczelnika i komitetu organizacyjnego stawiło się sie 39 strażaków, którzy nie tylko wyrazili chęć założenia związku, ale i gotowi byli podporządkować sie wybranym władzom związku.

Pierwszy, historyczny zarząd to:

Jachnicki Józef - gospodarz - Wójt Gminy, Pierwszy Prezes OSP Wilkowice

Krupiński Józef - gospodarz - Naczelnik Straży

Konior Jan - majster stolarski - Zastępca Naczelnika Straży

Młocek Emil - tkacz - Sekretarz

Kufel Walenty - Sekretarz Gminy - Skarbnik

 

Już 4 czerwca 1905 roku uchwalono "zakup sikawki do ratowania pożarów". Jak się później okaże zakupiono ją za 800 zł. Była to duża kwota, ponieważ drewniany dom: pokój z kuchnią kosztował około 80 zł. reńskich. Sikawkę postanowiono umieścić w budynku szkoły, w tak zwanej drewutni, którą należało wyremontować i przepołowić.

 

Bardzo szybko, bo już w 15 lipca 1906 roku odbyła sie pierwsza historyczna uroczystość. Uroczystość poświecenia nowo zakupionej sikawki kołowej ręcznej. Kroniki strażackie podaja, że było to w maju. Jednak zachowała sie księga ogłoszeń parafialnych z 1906 roku gdzie podaje sie do wiadomości parafian, iż 15 lipca odbędzie sie uroczyste poświecenie sikawki. Ogłoszenie jest ciekawe i świadczy o tym, jakim szacunkiem darzono tą młoda a już prężną organizację, jaką była wilkowicka OSP. Ogłoszenie pisane przez ks. Pawła Talagę brzmiało: „ Po południu o 3 i pół na miejscu przed dworem odbędzie sie uroczystość poświecenia sikawki straży ochotniczej pożarnej z Gminy Wilkowic. Uroczystość tę poprzedzą straże obecne w tutejszej parafii, uczestnictwem swoim na sumie, którą się odprawi na intencje wszystkich parafian i uroczystujacych. Celem głównym tej uroczystości jest przyjść z pomocą materialną straży pożarnej, która niosąc w dani swe zdrowie i narażając sie na niebezpieczeństwa przy pożarach zasługuje pod tym względem na wszelkie poparcie i uznanie publiczności”.

 

W budżecie Gminy od 1905 roku zawsze każdego zapewniano pewną kwotę dla strażaków. Wielkość kwoty zależała zapewne od pracy strażaków, udziału w akcjach i uczestniczeniu w życiu wioski. Na opinie a tym samym i na wielkość budżetu strażacy pracowali cały rok. Byli tego świadomi, dlatego starali się sie zawsze być motorem i nośnikiem, a nie tylko niesieniem pomocy w nieszczęściu ludzi, jakim był pożar, powódź czy inne nieszczęścia wywołane żywiołem. Zawsze aktywnie uczestniczyli w życiu kulturowym wioski. Od 1905 roku tak było, tak jest i zapewne tak będzie. Dlatego ta organizacja darzona jest takim szacunkiem i posiada godność.

 

Rok 1948 będzie dla OSP Wilkowice i całej Gromady rokiem historycznym. Na zebraniu strażackim w dniu 10 lutego 1948 roku, skarbnik OSP Wilkowice Julian Kwaśny wystąpił z wnioskiem o rozpoczęcie budowy Domu Strażaka w Wilkowicach. Wniosek poparł cały Zarząd i wszyscy członkowie OSP Wilkowice. Wniosek OSP poparła również Komisja Gospodarcza Gromady Wilkowice 18 września 1948 roku, która postanowiła, iż w razie potrzeby wydzieli z gruntu gromadzkiego miejsce pod budowę domu i miejsce na ćwiczenia. W 1953 roku wykonano na „surowo” garaże, wspinalnie i połowę murów na sale i scenę oraz drzwi i okna do garaży i wspinalni.

 

Już 10 marca 1956 roku na zebraniu sprawozdawczym Antoni Laszczak proponuje, aby powołać aktyw, który ustaliłby treść umowy i wysokość opłat za wynajęcie sali. Powołano następujących druhów: Julian Kwaśny, Antoni Laszczak, Julian Raczka, Antoni Konior. Z tego wynika, że już w 1956 roku budynek „Domu Strażaka” był prawie gotowy do eksploatacji. Dokonali tego strażacy pod przywództwem wybranego w dniu 20 lutego 1955 roku zarządu w składzie:

Komendant - Julian Kwaśny -Wilkowice nr 104

Komendant do Spraw Technicznych - Józef Mecner -Wilkowice nr 298

Komendant do Spraw Kult Oświatowych - Antoni Laszczak -Wilkowice nr 480

Gospodarz - Antoni Konior - Wilkowice nr 244

Sekretarz - Julian Raczka - Wilkowice nr 316

Skarbnik - Tadeusz Szura - Wilkowice nr 373

Członek Komendy - Józef Dobija - Wilkowice nr 327

Członek Komendy - Antoni Łodziana - Wilkowice nr 557

Członek Komendy - Władysław Jachnicki - Wilkowice nr 17

 

W 1992 roku, rozbudowano część operacyjną remizy w Wilkowicach, powiększając garaże i dobudowując szatnię, sanitariaty, biuro naczelnika i świetlicę. W 1995 roku jednostka została włączona do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Nasza jednostka jest również częścią Kompanii Gaśniczej OSP nr 2 Śląskiej Brygady Odwodowej.

 

Sala bankietowa w Domu Strażaka w Wilkowicach, przeszła gruntowny remont w 2007 roku, i śmiało można powiedzieć, że obecnie jest to najładniejsza, i najlepiej wyposażona sala w powiecie bielskim. W 2016 roku wyposażono ją w system klimatyzacji, zapewniający komfort biesiadnikom. W najbliższych latach nasza remiza przejdzie kolejną przebudowę, dzięki której zyskamy dużą salę nad garażami, i dodatkowy garaż z częścią warsztatową na tyłach remizy.

 

Aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach dysponuje trzema wozami bojowymi gaśniczymi, z czego jeden to wóz tzw. ciężki, który służy, jako zabezpieczenie wodne podczas pożarów dysponujący największym zbiornikiem wśród ciężkich wozów w całym powiecie bielskim, mogącym pomieścić 11 tys. Litrów wody, autopompą i działkiem, które są w stanie wylać cały zbiornik wody na odległość kilkudziesięciu metrów w niespełna trzy minuty. Dwa pozostałe to wozy średnie. Na naszym najmłodszym samochodzie marki Renault, możemy znaleźć, oprócz armatury wodnej i pianowej: linię szybkiego natarcia, komplet aparatów ochrony dróg oddechowych, zestaw do ratownictwa drogowego i technicznego, zestaw do pierwszej pomocy z deską ortopedyczną i defibrylatorem, sprzęt oświetleniowy, pompy wodne, wentylatory oddymiające, pilarki spalinowe i przecinarki do betonu, a także mnóstwo drobnego sprzętu służącego do ratowania życia, mienia i ochrony zdrowia strażaków podczas działań. Trzeci z wozów to leciwy Star 266, który ze względu na swoje właściwości jezdne, jest niezastąpiony przy interwencjach w masywie Magurki. Dodatkowo strażacy mają jeszcze do dyspozycji samochód Land Rover, który służy głównie do transportu ratowników w niedostępne miejsca, i jako wóz rozpoznania. Grupa Operacyjna, czyli strażacy-ratownicy, to 36 świetnie wyszkolonych ludzi, wśród których większość ukończyła kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, kurs Ratownictwa Technicznego i Drogowego, szkolenie kierowania ruchem drogowym, dowodzenia akcją ratowniczą, przygotowania lądowiska i przyjmowania śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

 Po więcej szczegółów dot. Historii OSP Wilkowice odsyłamy do publikacji śp. Władysława Wali p.t. "100 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach", która obejmuje lata 1905 - 2005, i z której pochodzi znaczna większość powyższego tekstu.

 

 

wstecz